GDPR - nakládání s Vašimi údaji

Jsme společnost Open Mind Project s.r.o. se sídlem na adrese Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 08748187, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 323614.

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek www.omproject.czwww.festivalbohatstvi.cz zpracováváme některé Vaše osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR").

Informace o zpracování osobních údajů zde obsažené se vztahují na zpracování osobních údajů prováděné během Vašeho používání webových stránek www.omproject.czwww.festivalbohatstvi.cz, ale také na zpracování osobních údajů prováděné během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu či jiným způsobem, zpracování osobních údajů během trvání obchodního vztahu s Vámi, zpracování osobních údajů při plnění našich právních povinností a rovněž na zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.

 

S informacemi, které nám sdělujete, a to například vyplněním kontaktního formuláře, formuláře pro odběr novinek nebo objednávkového formuláře, nakládáme férově, v souladu s právními předpisy a staráme se o ně jako o vlastní. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a zamezují jejich zneužití, poškození nebo zničení.

Vaše údaje mohou být námi zpracovávány pro následující účely:

 1. Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání a vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména za účelem vyřízení Vaší objednávky zaslané prostřednictvím našich webových stránek a jejího následného plnění);
 2. Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 3. Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a cílení reklamy (pokud s tím budete souhlasit, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení či nabídky zejména prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě webových stránek zpracováním souborů cookies);
 4. Ochrana oprávněného zájmu naší společnosti (jedná se například o ochranu práv a právem chráněných zájmů například před zneužitím webových stránek);

V souladu s výše uvedenými účely zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo (účely 1, 2, 3, 4)
 • Číslo účtu a jiné transakční údaje (účely 1,2,4)
 • IČO, DIČ (účely 1,2)
 • Datum narození, rodné číslo (účely 1,2)
 • Cookies soubory (viz dále)
 • Případně další osobní údaje (účely 1,2,4)

Vaše osobní údaje používáme zejména pro potřebu komunikace s Vámi.

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, ale v zákonem stanovených případech jsme oprávněni, resp. povinni předat je na základě platných právních předpisů například orgánům veřejné moci. 

Dále pro nás pracují některé společnosti a osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našich webových stránek a poskytovaných služeb. Jsou to:

 • provozovatel webu MioWeb (společnost MioWeb s.r.o.)
 • provozovatel prodejní platformy SimpleShop (společnost Redbit s.r.o.)
 • provozovatel platební brány ComGate (společnost ComGate Payments, a. s.)
 • provozovatel e-mailové automatizace SmartEmailing (společnost SmartSelling a.s.)
 • poskytovatel analytických služeb na našich webových stránkách (společnost Google)

společnost, která pro nás zpracovává účetnictví, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů (informaci poskytneme na základě dotazu).

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinny jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech činí doba zpracování 5 let.

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (web: www.uoou.cz ).

Budete-li s tím souhlasit, jednou za čas Vám zašleme e-mail o tom, co chystáme a na co se můžete těšit. Pokud již nebudete tyto e-maily chtít dostávat, dejte nám vědět a my Vám je zasílat přestaneme.

Kontaktní údaje správce: Zuzana Šimečková, +420 603 172 031, info@omproject.cz.


Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Používané soubory cookies:

Google Analytics - pro analytické a marketingové účely (bližší informace ZDE).
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookies liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.


Tato pravidla zpracování osobních údajů a používání souborů cookies jsou účinné od 14. 10. 2022 a mohou být průběžně aktualizovány.